Nedelišće, Međimurska županija

Glavni cilj kampa je mladim vratarima ukazati na ulogu i zadaće vratara u određenim fazama i pod fazama nogometne igre. Vratarevo tehničko-taktički ispravno djelovanje omogućava kvalitetno igranje kako u fazi obrane tako i fazi napada. U kampu će se s mladim vratarima raditi na vratarskoj tehnici-taktici, te naknadnom analizom treninga ukazati na bitne elemente i izvedbu istih, koje su potrebne za njihov razvoj kao suvremenog vratara.

Svojim iskustvom i edukacijama koje smo uspješno završili, navedene tehnike i taktike pojašnjavamo i u individualnom radu u kampu ali i analizama. Ujedno sve to projektiramo kroz rad na terenu s mladim vratarima. S vratarima koji su voljni raditi po našem programu također dogovaramo i individualan rad nakon kampa, kako bi dodatnim savjetima i treninzima utjecali na njihov daljnji razvoj. Otvoreni smo i za suradnju s njihovim trenerima u klubu u kojima vratari i igraju.

Rad u kampu prilagođen je svakom uzrastu te tehničko taktičkoj obučenosti. Time se povodimo kod formiranja grupa koje mogu s obzirom na potrebe vratara biti promijenjene u toku samog kampa. Tako težimo kvaliteti rada svake grupe.

 

Rad s mlađim uzrastima po grupama u dnevnom kampu: 

  1. Predtakmičari (7-9 godina i 10-11 godina)

Usvajanje tehnike osnovnog stava, kretanja po golu i reakcije iz kretanja, hvatanja lopte, povaljka te pozicioniranja u odnosu na loptu. Rad na koordinaciji, fleksibilnosti, upoznavanju  osnovnog ubacivanja lopte rukom i ispucavanje nogom (prednji volej), poticanje razvoja higijenskih navika kod mladih igrača za vrijeme njihovog boravka u kampu, ali i općenito te poštivanja kućnog reda.

  1. Mlađi pioniri (12-13 godina)

Prelaskom s malih na velike golove te njihovoj sposobnosti da zadatke rade logičkim zaključivanjem; rad na usavršavanju usvojenih tehničkih elemenata povezivanjem više elemenata uz dinamičnije i brže izvođenje. Rad na dinamičkoj fleksibilnosti, koordinaciji i brzini reakcije. Rad na taktičkoj pripremi vratara u fazi obrane i fazi napada individualno provodi se kroz fazu sistematskog obučavanja tehničkih elemenata u kojoj dominira sintetička situacijska metoda.

  1. Pioniri (14-15 godina)

Na tehničko – taktičkom planu velikim brojem ponavljanja kompleksnijih i zahtjevnijih tehničko – taktičkih vježbi. Tehnički elementi se povezuju, izvode se dinamičnije i brže. Rad vježbi koordinacije i snage pri hvatanju niskih lopti bacanjem, hvatanje lopti iz zraka bacanjem (polu-visoke i visoke lopte), skretanje lopti iz zraka bacanjem (visoke lopte), boksanje lopte jednom rukom. Ubacivanje lopte rukom bočnim zamahom te ubacivanje lopte polu-volej udarcem (drop-kick). Kroz trening taktike obradit će se faza obrane i napada individualno.

  1. Kadeti (16-17 godina)

Rad na optimalnom opterećenju s ciljem tehničko-taktičkog, fizičkog i psihičkog usavršavanja dosadašnjih izgrađenih i usvojenih elemenata nogometne igre. Podizanje i usavršavanje tehničkih elemenata koji nisu dovedeni na višu razinu. Taktička priprema odvija se na višoj razini rada. Definiranje pozicije vratara u fazi obrane i fazi napada. Vježbe se odrađuju s naglaskom na fleksibilnost, koordinaciju, brzinu i snaga Izdržljivosti.

  1. Juniori (18-19 godina i seniori 20>)

Usavršavaju se tehničke finese, individualizira se tehnika i pojedini tehnički elementi koji su uvjetovani građom, visinom, brzinom, tj. pojedini tehnički elementi se prilagođavaju vrataru. Taktička primjena usmjerena je na intenzivniji razvoj taktičkih sposobnosti i znanja, kroz individualne vježbe faze obrane i faze napada. Vježbe se odrađuju s naglaskom na fleksibilnost, koordinaciju, brzinu i snagu izdržljivosti.