Ravna Gora

Ravna Gora, Primorsko - goranska županija
1. temrin 19. - 24.06.2024.
2. termin 24. - 29.06.2024.
3. termin 12. - 17.07.2024.
4. termin 17. - 22.07.2024.
5. termin 22. - 27.07.2024.

Glavni cilj kampa je mladim vratarima ukazati na ulogu i zadaće vratara u određenim fazama pod fazama nogometne igre. Vratarevo tehničko-taktički ispravno djelovanje omogućava kvalitetno igranje kako u fazi obrane tako i u fazi napada. U kampu će se s mladim vratarima raditi na vratarskoj tehnici-taktici, te naknadnom analizom ukazati na bitne elemente i izvedbu istih koje su potrebne za njihov razvoj kao suvremenog vratara. Svojim iskustvom i edukacijama koje smo uspješno završili, navedene tehnike i taktike pojašnjavamo i u individualnom radu u kampu ali i analizama .Ujedno sve to projektiramo kroz rad na terenu s mladim vratarima. S vratarima koji su voljni raditi po našem program također dogovaramo individualan rad nakon kampa, kako bi dodatnim savjetima i treninzima utjecali na njihov daljnji razvoj. Otvoreni smo i za suradnju s njihovim trenerima u klubu u kojima vratari i igraju.

Rad u kampu prilagođen je svakom uzrastu te tehničko taktičkoj obučenosti. Time se povodimo kod formiranja grupa koje mogu s obzirom na potrebe vratara biti promijenjene u toku samog kampa. Tako težimo kvaliteti rada svake grupe.

 

Rad s mlađim uzrastima po grupama u cjelodnevnom kampu:

  1. Predtakmičari (7- 9 godina i 10-11 godina)

Usvajanje tehnike osnovnog stava, kretanja po golu i reakcije iz kretanja, hvatanja lopte, povaljka te pozicioniranja u odnosu na loptu. Rad na koordinaciji, fleksibilnosti, upoznavanju  osnovnog ubacivanja lopte rukom i ispucavanje nogom (prednji volej), poticanje razvoja higijenskih navika kod mladih igrača za vrijeme njihovog boravka u kampu, ali i općenito te poštivanja samog kućnog reda. Težište rada se svodi na korekciju kretanja i na intenzivno izučavanje tehničkih elemenata. Rad na igri nogom pozicioniranje i primanje te predaja iste u situacijskim uvjetima u odnosu na protivnika s obje noge.

  1. Mlađi pioniri (12-13 godina) 

Prelaskom s malih na velike golove te njihovoj sposobnosti da zadatke rade  logičkim zaključivanjem; rad na usavršavanju usvojenih tehničkih elemenata povezivanjem više elemenata uz dinamičnije i brže izvođenje. rad na dinamičkoj fleksibilnosti, koordinaciji i brzini reakcije. Rad na taktičkoj pripremi vratara u fazi obrane i fazi napada, individualno provodi se kroz fazu sistematskog obučavanja tehničkih elemenata u kojoj dominira sintetička situacijska metoda. Rad na globalnim taktičkim zahtjevima u igri, te na taktičkim zahtjevima vezanim kroz usvajanje tehničkih elemenata. Rad na situacijskim uvjetima igre nogom pri otvaranje igre 1. i 2. linije. Rad na visokim loptama.

  1. Pioniri (14-15 godina)

Na tehničko – taktičkom planu, velikim brojem ponavljanja kompleksnijih i zahtjevnijih tehničko – taktičkih vježbi. Tehnički elementi se povezuju, izvode se dinamičnije i brže. Rad vježbi koordinacije i snage pri hvatanju niskih lopti bacanjem, hvatanje lopti iz zraka bacanjem (polu-visoke i visoke lopte), skretanje lopti iz zraka bacanjem (visoke lopte), boksanje lopte jednom rukom. Ubacivanje lopte rukom bočnim zamahom te ubacivanje lopte polu-volej udarcem (drop-kick). Kroz trening taktike obradit će se faza obrane i napada individualnim i situacijskim uvjetima. Rad na situacijskim uvjetima igre nogom pri otvaranje igre 1., 2. i 3. linije. Rad na postavljanju i izlasku na visoke lopte.

  1. Kadeti (16-17 godina)

Rad na optimalnom opterećenju s ciljem tehničko-taktičkog, fizičkog i psihičkog usavršavanja dosadašnjih izgrađenih i usvojenih elemenata nogometne igre. Podizanje i usavršavanje tehničkih elemenata koji nisu dovedeni na višu razinu. Taktička priprema odvija se na višoj razini rada. Definiranje pozicije vratara u fazi obrane i fazi napada. Vježbe se odrađuju s naglaskom na fleksibilnost, koordinaciju, brzinu i  snaga izdržljivosti. Rad na situacijskim uvjetima igre nogom pri otvaranje igre 1., 2. i 3. linije. Rad na postavljanju i izlasku na visoke lopte.

  1. Juniori (18-19 godina i seniori 20>)

Usavršavaju se tehničke finese, individualizira se tehnika i pojedini tehnički elementi koji su uvjetovani građom, visinom, brzinom, tj. pojedini tehnički elementi se prilagođavaju vrataru. Taktička primjena usmjerena je na intenzivniji razvoj taktičkih sposobnosti i znanja, kroz individualne vježbe faze obrane i faze napada. Vježbe se odrađuju s naglaskom na fleksibilnost, koordinaciju, brzinu i  snaga izdržljivosti. Rad na situacijskim uvjetima igre nogom pri otvaranje igre 1., 2. i 3. linije. Rad na postavljanju i izlasku na visoke lopte.